Agenda


De Holsbeekse Werkgroep Heemkunde vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand (behalve tijdens de maanden juli en augustus) tussen 20.00u en 22.00u in een lokaal van het gemeentehuis te Holsbeek (Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek). Indien deze dag valt op een (wettelijke en/of kerkelijke) feestdag, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende donderdag. Op deze webpagina wordt een eventuele uitzondering minstens daags na de voorafgaandelijke vergadering aangekondigd. Archiefstukken uit het gemeente-archief kunnen worden geraadpleegd tijdens de vergadering indien dit vooraf werd afgesproken (via de voorzitter).

De vergadering staat open voor elkeen die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek van het verleden van onze gemeente en haar inwoners, en u kan er terecht met vragen over datzelfde "heem" Holsbeek.

Graag even aandacht voor de herdenking van de noodlanding van een Amerikaanse B-17 bommenwerper op de grens van Kortrijk-Dutsel en Linden. Deze herdenking wordt georganiseerd door ARCHEOProof en U.S. Army Air Forces Historical Society bij Huize Chartreuse op 13 oktober 2019. Lees meer...

De vergadering van november wordt vervangen door de lezing over de V1 door Pieter Serrien (dinsdag 5 november 2019 te 20:00 in de raadzaal van het gemeentehuis). Meer info in volgend nummer van het Holsbeeks Informatieblad "Hi".

Volgende vergadering : donderdag 5 december 2019 om 20:00 in het gemeentehuis te Holsbeek

Volgende vergaderdata:

- donderdag 5 december 2019


Agenda:
- onderzoeksthema's:
- Open Monumentendag 2019
- Herdenking "75 jaar Bevrijding"
- straatnaamgeving buurtwegen
- plaatsen toeristische / erfgoed borden
- publicaties aangaande de regio Holsbeek/Hageland (kennisgeving - uitwisseling)
- nieuws vanuit "Heemkunde Vlaams-Brabant VZW"
- nieuws vanuit "Histories VZW"